O nas

Zakład, choć niezbyt liczny pod względem kadrowym, obejmuje, dzięki zainteresowaniom i kompetencjom jego dwóch pracowników, liczne obszary wiedzy filozoficznej. Dr hab. Wojciech Torzewski, prof. nadzw. specjalizuje się we współczesnej filozofii niemieckiej, głównie hermeneutyce a poza tym zajmuje się etyką i epistemologią. Zainteresowania dr Jarosława Jakubowskiego koncentrują się na filozofii współczesnej, w szczególności filozofii egzystencji,  antropologii filozoficznej, hermeneutyce oraz fenomenologii, przede wszystkim francuskiej (Ricoeur, Lévinas, Sartre, Marcel).

Kontakt

dr hab. Wojciech Torzewski, prof. nadzw.
e-mail: wtorzewski@poczta.fm
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16 pok. 505

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Etyki i Filozofii Społecznej,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel: 52 323 67 09